Xuất bản thông tin

null Dách sách Cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động thuộc sở GTVT Đồng Tháp cấp phép

Chi tiết bài viết Thông báo

Dách sách Cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động thuộc sở GTVT Đồng Tháp cấp phép

1. Cơ sở đào tạo lái xe:

- Trung tâm GDNN Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp

ĐC: 314, Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Số ĐT: 02773.877753

- Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

ĐC: 259, Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Số ĐT: 02773851523

2. Trung tâm sát hạch lái xe

- Trung tâm loại 2 thuộc Trung tâm GDNN Kỹ thuật Giao thông Đồng Tháp

- Trung tâm lại 3 thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp