Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 119/TB-SGTVT 06/02/2023 Thông báo về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023
2 90/QĐ-SGTVT 01/02/2023 Quyết định về việc kiểm tra đào tạo lái xe theo kế hoạch 1229/KH-SGTVT
3 105/TB-SGTVT 01/02/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
4 95/TB-SGTVT 30/01/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
5 68/SGTVT-VTPT&NL 16/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
6 08/QĐ-TTr 12/01/2023 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 - Thanh tra Sở
7 50/QĐ-SGTVT 11/01/2023 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
8 40/TB-SGTVT 10/01/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
9 32/TB-SGTVT 09/01/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
10 31/TB-SGTVT 09/01/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
11 08/TB-SGTVT 04/01/2023 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
12 1225/TB-SGTVT 27/12/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
13 1193/TB-SGTVT 16/12/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
14 1192/TB-SGTVT 16/12/2022 Thông báo về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/11/2022 đến ngày 30/11/2022
15 1148/TB-SGTVT 09/12/2022 Ke hoach phuc vu tet 2023
16 1147/KH-SGTVT 09/12/2022 Kế hoạch vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023
17 1146/BC-SGTVT 07/12/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo phản ánh, kiến nghị năm 2022
18 1145/BC-SGTVT 07/12/2022 Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2022
19 07/12/2022 Báo cáo hoạt động thanh tra năm 2022
20 2146/SGTVT-VTPT&NL 06/12/2022 Cung cấp số lượng phôi ấn chỉ GPLX năm 2023 và 2024 và quản lý việc sử dụng GPLX