Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 DTTC12TH 02/05/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2020
2 103/TB-SGTVT 03/02/2021 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2021
3 168/SGTVT-VTPT&NL 02/02/2021 V/v tạm dừng đào tạo, sát hạch lái xe mô tô, ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ ngày 02/02/2021 cho đến khi có thông báo mới
4 96/TB-SGTVT 01/02/2021 V/v Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
5 164/SGTVT-VTPT&NL 01/02/2021 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
6 30/QĐ-SGTVT 29/01/2021 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 25/01/2021
7 28/QĐ-SGTVT 28/01/2021 Công nhận trúng tuyển SHLX ô tô ngày 21/01/2021
8 79/TB-SGTVT 26/01/2021 V/vThông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
9 21/QĐ-SGTVT 25/01/2021 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 15/01/2021
10 13/QĐ-SGTVT 18/01/2021 Công nhận trúng tuyển SHLX ô tô ngày 06/01/2021
11 09/QĐ-SGTVT 12/01/2021 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 03/01/2021
12 03/QĐ-SGTVT 06/01/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
13 02/TB-SGTVT 04/01/2021 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 của Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp
14 427/QĐ-SGTVT 31/12/2020 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 23/12/2020
15 1810/SGTVT-VTPT&NL 30/12/2020 V/v yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19
16 1335/KH-SGTVT 30/12/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
17 413/QĐ-SGTVT 29/12/2020 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 20/12/2020
18 1320/KH-SGTVT 28/12/2020 Kế hoạch phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2021
19 408/QĐ-SGTVT 24/12/2020 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 14/12/2020
20 407/QĐ-SGTVT 24/12/2020 Công nhận trúng tuyển SHLX mô tô ngày 14/12/2020