Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1654/SGTVT-VTPT&NL 05/10/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
2 885/TB-SGTVT 04/10/2022 Thông báo về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/9/2022 đến ngày 30/9/2022
3 883/TB-SGTVT 03/10/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
4 870/TB-SGTVT 29/09/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
5 1564/SGTVT-VTPT&NL 21/09/2022 V/v đề xuất của Trung tâm GDNN Kỹ thuật giao thông Đồng Tháp bổ sung tuyến đường tập lái dùng để đào tạo lái xe ô tô
6 834/TB-SGTVT 19/09/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
7 833/TB-SGTVT 19/09/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
8 832/TB-SGTVT 19/09/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
9 481/QĐ-SGTVT 19/09/2022 Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
10 807/BC-SGTVT 13/09/2022 Báo cáo hoạt động thanh tra 09 tháng năm 2022
11 1497/SGTVT-VTPT&NL 13/09/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
12 792/TB-SGTVT 06/09/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
13 788/TB-SGTVT 05/09/2022 Thông báo phù hiệu đã cấp tháng 8-2022
14 758/TB-SGTVT 25/08/2022 Thông báo về việc mất hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng
15 757/TB-SGTVT 25/08/2022 V/v thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
16 700/TB-SGTVT 08/08/2022 Thông báo Phù hiệu không còn giá trị sử dụng
17 696/TB-SGTVT 06/08/2022 Thông báo danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022
18 695/TB-SGTVT 06/08/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
19 1220/SGTVT-VTPT&NL 27/07/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
20 1194/SGTVT-VTPT&NL 25/07/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng