Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1009/SGTVT-VTPT&NL 24/06/2022 V/v danh sách phù hiệu, biển hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải hết hạn trong quý III/2022
2 574/TB-SGTVT 23/06/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
3 573/TB-SGTVT 23/06/2022 Thông báo Phù hiệu không còn giá trị sử dụng do thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
4 572/TB-SGTVT 23/06/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng do thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
5 Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 22/06/2022 Về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
6 977/SGTVT-VTPT&NL 20/06/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
7 956/SGTVT-VTPT&NL 16/06/2022 V/v phù hiệu không còn giá trị sử dụng
8 501/TB-SGTVT 10/06/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
9 485/TB-SGTVT 08/06/2022 Thông báo về việc công bố danh sách phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp từ ngày 01/4/2022 đến ngày 31/5/2022
10 480/TB-SGTVT 07/06/2022 Thông báo Phù hiệu không còn giá trị sử dụng
11 479/BC-SGTVT 07/06/2022 Báo cáo hoạt động thanh tra Quý II, 06 tháng đầu năm 2022
12 478/BC-SGTVT 07/06/2022 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II, 06 tháng đầu năm 2022
13 468/TB-SGTVT 02/06/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
14 465/TB-SGTVT 02/06/2022 Thông báo về việc đưa 30 xe B20 hiệu Gaz vào khai thác 03 tuyến xe buýt TP. Cao Lãnh – TP. Sa Đéc (MST: 663), Cửa khẩu Thường Phước – Cửa khẩu Dinh Bà (MST: 667), TP. Cao Lãnh – Tân Hồng (MST: 668)
15 451/TB-SGTVT 30/05/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
16 431/SGTVT-VTPT&NL 27/05/2022 Phù hiệu không còn giá trị sử dụng
17 430/SGTVT-VTPT&NL 27/05/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
18 427/TB-SGTVT 27/05/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng
19 408/TB-SGTVT 19/05/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng Văn thư Sở (Nguyễn Thị Quyền Nhị) (14 ngày trước)
20 407/TB-SGTVT 19/05/2022 Thông báo phù hiệu không còn giá trị sử dụng