VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 37/2023/TT-BGTVT 13/12/2023 Thông tư về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới
2 1005/TB-SGTVT 16/10/2023 hạn chế giao thông đường thuỷ kênh Bình Thành 4 để phục vụ thi công xây dựng cầu Bình Thành 4, thuộc gói thầu số 16, Dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL.30 đến ĐT.845
3 249/TB-TTKĐ&BD 03/08/2023 Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Kiểm định và bảo dưỡng công trình giao thông
4 671/TB-SGTVT 17/07/2023 Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng
5 21/2023/QĐ-UBND 21/04/2023 Ban hành quy định việc Quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
6 17/2023/QĐ-SGTVT 15/03/2023 Quy định về hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ sản xuất, lắp ráp trong nước và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 13/2023/QĐ-UBND 09/03/2023 Quy định khu vực, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa; tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 05/2023/QĐ-UBND 23/02/2023 Giá dịch vụ tối đa qua bến khách ngang sông Mương Lớn huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
9 06/2023/QĐ-UBND 23/02/2023 Quy định giá dịch vụ tối đa qua cầu Cái Vừng huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
10 29/2021/QĐ-UBND 29/11/2021 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp
11 16/2021/QĐ-UBND 06/08/2021 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
12 17/2021/QĐ-UBND 06/08/2021 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 18/2021/QĐ-UBND 06/08/2021 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
14 387/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ cầu trên tuyến ĐT.844 đoạn Tràm Chim - Trường Xuân
15 388/NQ-HĐND 08/12/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến ĐT.857 đoạn QL30 - ĐT.845
16 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 V/v kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
17 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
18 5081/BNV-CCVC 26/09/2020 V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu của Bộ Luật lao động 2019
19 115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
20 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức