Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 149/UBND-THVX ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông báo một số nội dung sau:

1. Tạm dừng toàn bộ hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, bao gồm:

- Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

- Hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định;

- Hoạt động vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng, du lịch;

- Hoạt động vận chuyển hành khách của các bến phà, bến khách ngang sông.

(Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất).

2. Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

           3. Giao Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, nhắc nhỡ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm